MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 20/09/2016, 15:29
RESCO

 Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (OTC)

D11: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO) đã bán 1.310.400 quyền mua

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO)
- Mã chứng khoán: D11
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.310.400 CP (tỷ lệ 30%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thanh Bạch
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 79.234 CP (tỷ lê 1,81%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Trần Thị Kim Huệ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 65.520 CP (tỷ lê 1,5%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Đặng Hữu Thành
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Người đại diện phần vốn góp
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 32.760 CP (tỷ lê 0,75%)
- Số lượng quyền mua cổ phiếu được phân bổ: 1.310.400 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu đã bán: 1.310.400 quyền mua
- Số lượng quyền mua cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 quyền mua
- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tương ứng với số quyền mua sau khi giao dịch: 1.310.400 CP
- Ngày bắt đầu giao dịch: 06/09/2016
- Ngày kết thúc giao dịch: 14/09/2016.
HNX
Các tin khác
RCL: Tổng Công ty Địa ốc Sài gòn - TNHH MTV (RESCO) đã bán 756.000 quyền mua
D11: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV (RESCO) đăng ký bán 1.310.400 quyền mua
SGR: Tổng công ty Địa ốc Sài Gòn - TNHH MTV đăng ký bán 1.592.700 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.