MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 25/10/2022, 11:17
RCC

 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (UpCOM)

Giá hiện tại: RCC 21.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
RCC: 3.11.2022, ngày GDKHQ trả cổ phiếu thưởng (tỷ lệ 1:1.0705), bán ưu đãi (tỷ lệ 1:0.6469)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu RCC của CTCP Tổng công ty Công trình đường sắt như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/11/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/11/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: đối với cổ phiếu phổ thông: 1:1,0705 (cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1,0705 cổ phiếu mới)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: +/ Số cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị.
+/ Phần lẻ cổ phần phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, cổ đông Nguyễn Văn A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận số lượng cổ phiếu mới phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng là 155 x 1,0705 = 165,9275 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được nhận sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 165 cổ phiếu, số 0,9275 cổ phiếu lẻ thập phân sẽ bị hủy bỏ
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tại Trụ sở chính của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 10.000.000
          - Tỷ lệ thực hiện: 1:0,6469 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 1 quyền được mua 0,6469 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu
          - Phương án làm tròn : + Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: + Số cổ phiếu lẻ phát sinh trong quá trình thực hiện quyền và cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối mua một phần hoặc toàn bộ trong đợt phát hành sẽ được Hội đồng quản trị thực hiện phân phối cho các đối tượng khác với điều kiện chào bán, điều kiện về quyền, nghĩa vụ của nhà đầu tư không thuận lợi hơn so với điều kiện chào bán cho cổ đông hiện hữu (trong đó bao gồm mức giá chào bán không thấp hơn giá bán cho cổ đông hiện hữu), hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Việc xử lý cổ phiếu còn dư đảm bảo phù hợp theo quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 và đảm bảo các điều kiện khác theo quy định tại khoản 2 Điều 195 Luật Doanh nghiệp và các quy định khác có liên quan của pháp luật hiện hành.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn (nếu có)), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa phân phối hết này được hủy và Hội đồng quản trị ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu mới phát hành thêm, cổ đông A đang sở hữu 155 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được mua số cổ phiếu mới phát hành thêm tương ứng là 155 x 0,6469 = 100,2695 cổ phiếu. Theo phương án xử lý cổ phiếu lẻ, số lượng cổ phiếu của cổ đông A được mua sau khi làm tròn xuống hàng đơn vị là 100 cổ phiếu
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được chuyển nhượng 01 lần (không chuyển nhượng cho người thứ ba)
          - Loại cổ phiếu đặt mua: Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng. Phần cổ phiếu lẻ và cổ phiếu còn dư do cổ đông không mua hết (nếu có) nói trên sẽ bị hạn chế 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 11/11/2022
               + Thời gian kết thúc: 19/12/2022
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 11/11/2022
               + Thời gian kết thúc: 22/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại tại Văn phòng Hà Nội của Công ty và xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình Đường sắt
               + Số tài khoản: 1020106006
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội-Chi nhánh Hà Nội.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
RCC: Thông báo ngày ĐKCC dự kiến để nhận cổ phiếu phát hành
RCC: Thông báo phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
RCC: Thông báo chào bán cổ phiếu ra công chúng
RCC: Giấy chứng nhận chào bán thêm 10.000.000 cổ phiếu ra công chúng
RCC: UBCK Nhà nước đã nhận tài liệu phát hành thêm cổ phiếu
RCC: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và TTCK
RCC: Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)
RCC: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét
RCC: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q2.2022 so với cùng kỳ năm trước
RCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.