MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 31/08/2022, 02:40
RCC

 Công ty Cổ phần Tổng công ty Công trình đường sắt (UpCOM)

Giá hiện tại: RCC 16.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
RCC: Giải trình chênh lệch LNST 6 tháng đầu năm 2022 trước và sau soát xét
Các tin khác
RCC: Giải trình biến động LNST 6 tháng đầu năm 2022 so với cùng kỳ năm trước (số liệu sau soát xét)
RCC: Giải trình biến động lợi nhuận sau thuế Q2.2022 so với cùng kỳ năm trước
RCC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
RCC: Đính chính một số nội dung thuyết minh Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
RCC: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 49%
RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
RCC: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh nội dung nghị quyết HĐQT ngày 08/04/2022
RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
RCC: Nghị quyết Hội đồng quản trị thông qua việc ký kết hợp đồng cho thuê văn phòng làm việc
SHS: Quyết định HĐQT v/v ký hợp đồng dịch vụ thuê văn phòng giữa SHS và CTCP TCT Công trình đường sắt (RCC)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.