MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 06/05/2021, 15:41
QSP

 Công ty cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn (UpCOM)

Giá hiện tại: QSP 20.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 23 doanh nghiệp
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 23 doanh nghiệp

TVS, MSH, CLH, CCR, QNU, GTA, MTP, QSP, TDN, DCI, TET, BGW, HRB, BED, CLM, VWS, GIC, NDW, ICS, VIN, HKP, USD, VBG vừa công bố lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền.

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS): Ngày 24/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu nhận 600 đồng). Thời gian thanh toán 14/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở công ty.

CTCP May Sông Hồng (MSH): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 25/5/2021.

CTCP Xi măng la Hiên VVMI (CLH): Ngày 20/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Cảng Cam Ranh (CCR): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu nhận 700 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Môi trường và đô thị Quảng Nam (QNU): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức bằng tiền tỷ lệ 60,95% (01 cổ phiếu nhận 6.095 đồng). Thời gian thanh toán 29/5/2021.

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (GTA): Ngày 21/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Dược Medipharco (MTP): Ngày 20/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Tân cảng Quy Nhơn (QSP): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2002 bằng tiền tỷ lệ 17% (01 cổ phiếu nhận 1.700 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (TDN): Ngày 25/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Hóa chất Đà Nẵng (DCI): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15% (01 cổ phiếu nhận 1.500 đồng). Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET): Ngày 20/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3% (01 cổ phiếu nhận 300 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Nước sạch Bắc Giang (BGW): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4,24% (01 cổ phiếu nhận 424 đồng). Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP Harec Đầu tư và Thương mại (HRB): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 30% (01 cổ phiếu nhận 3.000 đồng). Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Sách và thiết bị trường học Đà Nẵng (BED): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23% (01 cổ phiếu nhận 2.300 đồng). Thời gian thanh toán 21/5/2021.

CTCP XNK Than Vinacomin (CLM): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20% (01 cổ phiếu nhận 2.000 đồng). Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Nước và môi trường Việt Nam (VWS): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4% (01 cổ phiếu nhận 400 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh (GIC): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12% (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng). Thời gian thanh toán 27/5/2021.

CTCP Cấp nước Nam Định (NDW): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6,5% (01 cổ phiếu nhận 650 đồng). Thời gian thanh toán 24/5/2021.

CTCP Kiểm định kỹ thuật, an toàn và tư vấn xây dựng Inconsaf (ICS): Ngày 17/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,1% (01 cổ phiếu nhận 1.610 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (VIN): Ngày 19/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng). Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Bao bì Hà Tiên (HKP): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức từ năm 2017-2020 bằng tiền tổng tỷ lệ 14,01% (01 cổ phiếu nhận 1.401 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (USD): Ngày 18/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11% (01 cổ phiếu nhận 1.100 đồng). Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Địa chất Việt Bắc TKV (VBG): Ngày 14/5 – ngày ĐKCC nhận cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3,5% (01 cổ phiếu nhận 350 đồng). Thời gian thanh toán 14/6/2021.

Thái Mạnh

Các tin khác
QSP: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
QSP: 25.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
QSP: Nghị quyết HĐQT về thống nhất công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
QSP: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
QSP: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
QSP: Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
QSP: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
QSP: 9.7.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.600đ/cp)
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần 6-10/7
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 23 doanh nghiệp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.