MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 22/08/2022, 07:10
PXL

 Tổng Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển KCN Dầu khí-Long Sơn (UpCOM)

Giá hiện tại: PXL 9.3 -0.1(-1.06%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
PXL: CTCP Hạ tầng GELEX đã mua 5.269.300 cổ phiếu

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX
- Mã chứng khoán: PXL
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 15.802.005 CP (tỷ lệ 19,14%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Bùi Lê Cao Kế
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Phó Tổng Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 2.000 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Lê Bá Thọ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch HĐQT
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 5.269.300 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.269.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 21.071.305 CP (tỷ lệ 25,52%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 17/08/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 17/08/2022.

Theo HNX

Các tin khác
PXL: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đã bán 5.269.300 cổ phiếu
PXL: Công ty Cổ phần Hạ tầng GELEX đăng ký mua 5.269.300 CP
PXL: Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX đăng ký bán 5.269.300 CP
Gelex chuyển nhượng hơn 5 triệu cổ phần PVC - Idico cho công ty con
PXL: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
PXL: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
PXL: Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
PXL: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
PXL: Quy chế nội bộ về quản trị công ty
PXL: Điều lệ tổ chức và hoạt động (sửa đổi ngày 28/06/2022)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.