MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/01/2022, 15:36
PRC

 Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX)

Giá hiện tại: PRC 28.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PRC: 25.2.2022, ngày GDKHQ tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 26/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021;
+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022;
+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các tờ trình về bổ sung sửa đổi Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát; Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2021.


Theo HNX

Các tin khác
PRC: Thông báo Ngày ĐKCC thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
PRC: Miễn nhiệm ông Võ Hoài Nam - Giám đốc Chi nhánh DVHH và Kho bãi từ 1.1.2022
PRC: Giải trình chênh lệch 10% LNST Quý 3/2021 so với cùng kỳ năm trước
PRC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021
PRC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PRC: Giải trình chênh lệch 10% LNST bán niến 2021 so với cùng kỳ năm ngoái
PRC: 7.9.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
PRC: Thông báo về ngày ĐKCC thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu về lấy ý kiến bằng văn bản
PRC: Giải trình LNST Quý II/2021 tăng so với cùng kỳ năm trước
PRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.