MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 28/01/2021, 12:45
PRC

 Công ty Cổ phần Logistics Portserco (HNX)

Giá hiện tại: PRC 20.8 -0.2(-0.95%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PRC: 25.2.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PRC của CTCP Logistics Portserco như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 26/02/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/02/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 20/03/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty thông báo sau
          - Nội dung họp: Thống nhất thông qua các nội dung chính tại Đại hội:
+ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020;
+ Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2021;
+ Báo cáo công tác của Hội đồng quản trị năm 2020;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2020;
+ Các tờ trình về Thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021; Phân phối lợi nhuận năm 2020.


Theo HNX

Các tin khác
PRC: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
PRC: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả kinh doanh năm 2020
PRC: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
PRC: Con bà Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên HĐQT đã mua 8.500 CP
PRC: Con bà Nguyễn Thị Tuyết - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 20.000 CP
PRC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2020
PRC: Bổ sung cổ phiếu PRC vào danh sách chứng khoán không được phép giao dịch ký quỹ
PRC: Báo cáo tài chính quý 2/2020
PRC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2020
PRC: Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.