MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 09/01/2023, 02:15
PMW

 Công ty cổ phần Cấp nước Phú Mỹ (UpCOM)

Giá hiện tại: PMW 27.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PMW: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PMW: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng
PMW: Chấp thuận niêm yết bổ sung 2.999.832 cổ phiếu
PMW: Nghị quyết HĐQT v/v kết quả thực hiện quyền mua, phương án xử lý cổ phiếu lẻ và phân phối cổ phiếu do cổ đông hiện hữu không mua hết trong đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
PMW: Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán lần 2
PMW: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 46.999.832 CP
PMW: Đã chào bán 4.000.000 cổ phiếu ra công chúng
PMW: Công văn của UBCKNN về báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
PMW: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 42.999.832 CP
PMW: Đã phát hành 2.999.832 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu
PMW: Nghị quyết HĐQT v/v kết quả phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn sở hữu
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.