MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 30/03/2022, 03:39
PIV

 Công ty Cổ phần PIV (UpCOM)

Giá hiện tại: PIV 2.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PIV: 7.4.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu PIV của CTCP PIV như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 06/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PIV: Thông báo về ngày ĐKCC dự kiến để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2022
PIV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
PIV: Giải trình số liệu trên Báo cáo tài chính bán niên năm 2021
PIV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
PIV: Giải trình Báo cáo tài chính quý 2/2021
PIV: Ký hợp đồng kiểm toán
PIV: Bổ nhiệm ông Hoàng Tiến Thành giữ chức Thành viên BKS từ 28/04/2021
PIV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
PIV: Giải trình Báo cáo tài chính quý 1/2021
PIV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.