MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 09/01/2023, 13:48
PCM

 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UpCOM)

Giá hiện tại: PCM 13.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
Các tin khác
PCM: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
PCM: Nghị quyết HĐQT v/v lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022
PCM: 19.9.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức năm 2021 (19 đ/cp)
PCM: 20.9.2022, chốt DS trả cổ tức năm 2021 (19 đ/cp)
PCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
PCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PCM: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
PCM: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
PCM: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
PCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.