MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/07/2022, 08:29
PCM

 Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Bưu điện (UpCOM)

Giá hiện tại: PCM 13.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
PCM: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022


Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
PCM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
PCM: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
PCM: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
PCM: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
PCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PCM: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
PCM: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
PCM: Công văn giải trình Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)
PCM: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
PCM: 8.3.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.