MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông tin giao dịch

DVG

 Công ty Cổ phần Đại Việt Group DVG (OTC)

Công ty Cổ phần Tập đoàn Sơn Đại Việt - DVG
CTCP Tập đoàn Sơn Đại Việt được thành lập năm 2006. Sau gần 20 năm phát triển trong ngành sơn, Công ty đã trở thành đơn vị cung cấp sơn có chất lượng và uy tín đến tay người tiêu dùng. Bên cạnh chất lượng vượt trội, trong mỗi sản phẩm sơn của Đại Việt đều chứa đựng những thông điệp văn hóa, nhằm thỏa mãn tối đa nhu cầu của khách hàng.
Lịch sử trả cổ tức chia thưởng và tăng vốn ≫
(*) Ngày hiển thị là ngày GD không hưởng quyền
(**) Ngày hiển thị là ngày phát hành

Hồ sơ công ty

Chỉ tiêu        Xem dữ liệu trước Trước     Sau Xem dữ liệu tiếp Quý 4- 2022 Quý 1- 2023 Quý 2- 2023 Quý 3- 2023 Tăng trưởng
Kết quả kinh doanh (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Doanh thu bán hàng và CCDV 18,460,878 8,400,713 15,510,747 22,593,393
Giá vốn hàng bán 18,249,816 7,219,039 13,819,774 22,196,605
Lợi nhuận gộp về BH và CCDV 211,061 1,181,674 1,690,973 396,788
Lợi nhuận tài chính 73 28 64 85
Lợi nhuận khác -13,262 73 1,474,411 -3,758
Tổng lợi nhuận trước thuế -1,037,601 66,528 2,131,616 207,569
Lợi nhuận sau thuế -832,841 53,216 2,000,129 165,304
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ -832,841 53,216 2,000,129 165,304
Xem đầy đủ
 • Lãi gộp từ HĐ SX-KD chính
 • Lãi gộp từ HĐ tài chính
 • Lãi gộp từ HĐ khác
tỷ đồng
Tài sản (1.000 VNĐ)
Xem đầy đủ
Tổng tài sản lưu động ngắn hạn 69,644,525 66,158,352 97,598,925 112,794,914
Tổng tài sản 306,289,578 301,976,549 317,095,937 331,158,243
Nợ ngắn hạn 7,529,518 3,163,273 11,200,627 24,701,612
Tổng nợ 7,529,518 3,163,273 11,200,627 24,701,612
Vốn chủ sở hữu 298,760,060 298,813,276 305,895,310 306,456,631
Xem đầy đủ
 • Chỉ số tài chính
 • Chỉ tiêu kế hoạch
Chỉ tiêu tài chính Trước Sau
Đánh giá hiệu quả
 • Tổng tài sản
 • LN ròng
 • ROA (%)
 • Vốn chủ sở hữu
 • LN ròng
 • ROE (%)
 • Tổng thu
 • LN ròng
 • Tỷ suất LN ròng (%)
 • DThu thuần
 • LN gộp
 • Tỷ suất LN gộp (%)
 • Tổng tài sản
 • Tổng nợ
 • Nợ/tài sản (%)
Đơn vị: tỷ đồng
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.