MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 15/12/2022, 10:33
NDW

 CTCP Cấp nước Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: NDW 5.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NDW: 4.1.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 04/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian thực hiện: Trong tháng 01/2023
          - Nội dung xin ý kiến: Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc phân phối lợi nhuận còn lại năm 2021
          - Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NDW: 21.12.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)
NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2022
NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
NDW: Giải trình LNST theo Báo cáo tài chính quý 2/2022
NDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
NDW: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
NDW: 6.5.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (320đ/cp)
NDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
NDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức còn lại năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.