MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 15/12/2022, 10:32
NDW

 CTCP Cấp nước Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: NDW 5.2 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NDW: 21.12.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (500đ/cp)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NDW của CTCP Cấp nước Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 21/12/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt
          - Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 30/12/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính của Công ty cổ phần Cấp nước Nam Định, số 30 Cù Chính Lan, phường Trần Tế Xương, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 30/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân.năm 2022

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2022
NDW: Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
NDW: Giải trình LNST theo Báo cáo tài chính quý 2/2022
NDW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
NDW: Công bố thông tin việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
NDW: 6.5.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (320đ/cp)
NDW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
NDW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến để chi trả cổ tức còn lại năm 2021
NDW: Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Luyến giữ chức Trưởng BKS từ 22/04/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.