MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/03/2023, 14:09
NAS

 Công ty Cổ phần Dịch vụ Hàng không Sân bay Nội Bài (UpCOM)

Giá hiện tại: NAS 31.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
NAS: 13.4.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu NAS của CTCP Dịch vụ hàng không sân bay Nội Bài như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 12/05/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Dịch vụ Hàng không sân bay Nội Bài, Sân bay Quốc tế Nội Bài, xã Phú Minh, huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính cho năm tài chính, phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;
+ Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023;
          - Nội dung họp: + Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 và năm 2024;
+ Thông qua mức chi trả thù lao/tiền lương năm 2022, kế hoạch chi trả thù lao/tiền lương năm 2023 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội (nếu có).
 

 

Theo HNX

Các tin khác
NAS: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp ĐHĐCĐ TN 2023
NAS: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
NAS: Nghị quyết HĐQT phê duyệt mức giá khởi điểm chào bán cổ phiếu NCT ra công chúng
NAS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022
NAS: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
NAS: Bổ nhiệm ông Võ Đức Hiếu giữ chức Kế toán trưởng từ 01/11/2022
NAS: 27.10.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022
NAS: 28.10.2022, chốt DS tổ chức ĐHCĐ bất thường 2022 (lần 1)
NAS: Hồ sơ thông báo thay đổi tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
NAS: Nghị quyết HĐQT triển khai chi tiết phương án phát hành cp tăng Vốn cổ phần
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.