MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 22/03/2023, 14:03
MEF

 Công ty cổ phần MEINFA (UpCOM)

Giá hiện tại: MEF 1.6 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
MEF: 7.4.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MEF của Công ty cổ phần MEINFA như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 23/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại trụ sở của Công ty cổ phần MEINFA, tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên
          - Nội dung họp: + Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2023;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
+ Phương án phân chia lợi nhuận năm 2022;
+ Các nội dung khác có liên quan.
 

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
MEF: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
“Độc, lạ” những cổ phiếu thị giá chưa bằng cốc “trà đá” nhưng lại chia cổ tức khủng, cao nhất tới 12.000 đồng/cp
MEF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
MEF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
MEF: 9.6.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (3.500đ/cp)
MEF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021
MEF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MEF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
MEF: 9.5.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
MEF: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.