TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 17/05/2021, 11:06
MBS

 Công ty cổ phần Chứng khoán MB (HNX)

Giá hiện tại: MBS 34.2 +0.1(+0.29%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ
MBS: 17.5.2021, Ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cp (tỷ lệ 20:3), bán ưu đãi (tỷ lệ 7:3)

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu MBS của Công ty Cổ phần Chứng khoán MB như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/05/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 17/05/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Tỷ lệ thực hiện: 20:3 (người sở hữu 20 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới phát hành)
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: + Phương án làm tròn: Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng đã đăng ký phát hành, số lượng cổ phiếu cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
+ Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu sẽ được hủy bỏ.
          - Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện nhận cổ tức bằng cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền 20:3, cổ đông A sẽ nhận được 1.851,75 cổ phiếu mới. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phiếu thực tế mà cổ đông A nhận được là 1.851 cổ phiếu. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,75 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu trụ sở chính, các chi nhánh của MBS và xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
     * Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:
          - Số lượng cổ phiếu dự tính phát hành: 70.423.512
          - Tỷ lệ thực hiện: 7:3 (01 cổ phiếu được hưởng 01 quyền, 07 quyền được mua 03 cổ phiếu mới)
          - Giá phát hành: 10.000
          - Phương án làm tròn : Đối với cổ phiếu lẻ (nếu có) phát sinh khi cổ đông thực hiện quyền, để đảm bảo số lượng cổ phiếu phát hành không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phiếu cổ đông được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết cho cổ đông hiện hữu gồm:
(1) Số cổ phần còn dư do cổ đông không thực hiện quyền mua;
(2) Số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn khi phân phối cho cổ đông hiện hữu;
(3) Số cổ phần chênh lệch phát sinh giữa tổng số lượng cổ phiếu đã xin phép phát hành (70.423.512 cổ phần) và tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành với lệ thực hiện quyền 7:3;
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần này sẽ được Hội đồng quản trị Công ty chào bán cho các nhà đầu tư khác với giá 10.000 đồng/cổ phần, bằng mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu để đảm bảo phát hành hết toàn bộ số cổ phần chào bán.
Đại hội đồng cổ đông thông qua tiêu chí lựa chọn các Nhà đầu tư khác để chào bán số cổ phần còn lại chưa phân phối hết, đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm và lựa chọn các Nhà đầu tư này, cụ thể như sau:
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư để chào bán cổ phần chưa phân phối hết;
· Các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài bày tỏ quan tâm, mong muốn và đủ năng lực tài chính để đầu tư cổ phiếu MBS;
· Các nhà đầu tư có khả năng đóng góp cho sự phát triển của MBS;
· Các nhà đầu tư không có hoạt động kinh doanh ảnh hưởng tới lợi ích của MBS;
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: Số cổ phần còn lại chưa phân phối hết nói trên khi chào bán cho đối tượng khác theo quyết định của Hội đồng quản trị sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán;
Việc phân phối số cổ phiếu không chào bán hết cho các nhà đầu tư khác phải đáp ứng các điều kiện sau:
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: . Tuân thủ quy định tại điều 195 Luật Doanh nghiệp 2020: “Công ty con không được đầu tư mua cổ phần, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phần để sở hữu chéo lẫn nhau.”
· Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 31/2/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của luật chứng khoán.
          - Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và số cổ phần không bán hết: - Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 12.345 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, cổ đông A có 12.345 quyền mua và được mua 12.345 *0,42857 = 5.290.697 cổ phần. Sau khi làm tròn xuống thì số cổ phần được mua của cổ đông A là 5.290 cổ phần. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh là 0,697 cổ phiếu. Như vậy cổ đông sở hữu 12.345 cổ phiếu sẽ được mua 5.290 cổ phiếu chào bán thêm.
          - Thông tin về tài khoản đặt mua:
               + Tên tài khoản: Công ty cổ phần Chứng khoán MB
               + Nơi mở tài khoản: Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
               + Số tài khoản: 1020729357
          - Loại cổ phiếu đặt mua: tự do chuyển nhượng
          - Thời gian chuyển nhượng quyền mua:
               + Thời gian bắt đầu: 21/05/2021
               + Thời gian kết thúc: 07/06/2021
          - Thời gian đăng ký đặt mua:
               + Thời gian bắt đầu: 21/05/2021
               + Thời gian kết thúc: 09/06/2021
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua tại Trụ sở chính, các chi nhánh của MBS, xuất trình chứng minh nhân dân/căn cước công dân và nộp tiền mua cổ phiếu vào tài khoản phong tỏa.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
          - Số lần chuyển nhượng quyền mua: 01 lần

HTTPS:

Theo HNX

Các tin khác
MBS: Bản cáo bạch chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 17/5-21/5
MBS: Chào bán cổ phiếu ra công chúng
MBS chuẩn bị tăng vốn thêm hơn 1.000 tỷ, bổ sung nguồn lực cho hoạt động margin
MBS: Nghị quyết phát hành trái phiếu MBS không chuyển đổi lần 1 năm 2021
MBS: Bổ nhiệm bà Phạm Thị Hoa giữ chức Trưởng BKS từ 10.4.2021
MBS: Quy chế phát hành cổ phiếu ESOP 2021
MBS báo lãi quý 1 gần 100 tỷ đồng, tăng trưởng 380% so với cùng kỳ 2020
MBS: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
MBS: Công bố thông tin Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
Theo Trí thức trẻ
VCCorp Copyright 2007 - Công ty Cổ phần VCCorp.
Tầng 17, 19, 20, 21 Tòa nhà Center Building - Hapulico Complex
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên internet số 1084/GP-STTTT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 16 tháng 4 năm 2014.
Ban biên tập CafeF, Tầng 21, tòa nhà Center Building.
Số 1 Nguyễn Huy Tưởng, Thanh Xuân, Hà Nội.
Điện thoại: 04 7309 5555 Máy lẻ 41292. Fax: 04-39744082
Email: info@cafef.vn
Ghi rõ nguồn "CafeF" khi phát hành lại thông tin từ kênh thông tin này.
 
Liên hệ quảng cáo: Ms. Hương
Mobile: 0934 252 233
Email: doanhnghiep@admicro.vn
Hỗ trợ & CSKH : Ms. Thơm
Mobile: 01268 269 779
 
Thỏa thuận chia sẻ nội dung