MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 22/04/2022, 03:58
HMS

 Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: HMS 23.4 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
HMS: 29.4.2022, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu HMS của CTCP Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022     
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 6 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Đại hội trực tuyến (online), phòng họp và tài khoản họp sẽ được thông báo cụ thể đến từng cổ đông.
          - Nội dung họp: + Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2022;
+ Thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán; mức chi trả cổ tức năm 2021;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021;
+ Các vấn đề quan trọng khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
HMS: CBTT về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
HMS: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
HMS: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
HMS: Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đã mua 10.000 CP
HMS: Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đã mua 10.000 CP
HMS: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đã mua 22.300 CP
HMS: Anh ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đã mua 66.500 CP
HMS: Bà Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc đã mua 16.500 CP
HMS: Ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng Giám đốc đã mua 10.000 CP
HMS: Anh ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.