MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 02/11/2021, 10:40
HMS

 Công ty Cổ phần Xây dựng bảo tàng Hồ Chí Minh (UpCOM)

Giá hiện tại: HMS 30.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
HMS: Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đã mua 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Đăng Tuấn
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Tổng Giám đốc
- Mã chứng khoán: HMS
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 14.880 CP (tỷ lệ 0,19%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 10.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 24.880 CP (tỷ lệ 0,31%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 01/10/2021
- Ngày kết thúc giao dịch: 29/10/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
HMS: Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đã mua 10.000 CP
HMS: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đã mua 22.300 CP
HMS: Anh ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đã mua 66.500 CP
HMS: Bà Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc đã mua 16.500 CP
HMS: Ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng Giám đốc đã mua 10.000 CP
HMS: Anh ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
HMS: Ông Phạm Minh Đức - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 50.000 CP
HMS: Bà Đỗ Việt Thi - Tổng Giám đốc đăng ký mua 20.000 CP
HMS: Ông Nguyễn Đăng Tuấn - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 10.000 CP
HMS: Ông Nguyễn Hải Long - Phó Tổng Giám đốc đăng ký mua 10.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.