MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 28/12/2022, 03:34
DSV

 Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú (UpCOM)

Giá hiện tại: DSV 9.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
DSV: 3.1.2023 ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DSV của CTCP Đường sắt Vĩnh Phú như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/01/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/01/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Tháng 01/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú, phường Bến Gót, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ
          - Nội dung họp: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
DSV: Thông báo về việc ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022
DSV: Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2021
DSV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
DSV: 15.7.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (1.590đ/cp)
DSV: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách để chia cổ tức năm 2021
DSV: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DSV: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
DSV: 15.3.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
DSV: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.