MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 07/06/2021, 04:33
CSI

 Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CSI 53.7 +0.8(+1.51%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CSI: Ông Nguyễn Thanh Minh - Kế toán trưởng đăng ký mua 738.500 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Thanh Minh
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính
- Mã chứng khoán: CSI
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,03%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 738.500 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 07/06/2021
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 05/07/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CSI: Đính chính giao dịch cổ phiếu của ông Wang Wei Ya - Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 5.650.000 CP
CSI: Ông Wang Wei Ya - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 5.650.000 CP
CSI: Ông Hoàng Xuân Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT đăng ký bán 3.780.000 CP
CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
CSI: Điều lệ Công ty
CSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CSI: Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
CSI: Đính chính CBTT Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
CSI: Đính chính công bố thông tin Đơn từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
CSI: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.