MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 02/06/2021, 03:55
CSI

 Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến thiết Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CSI 51.0 +1.6(+3.24%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CSI: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Các tin khác
CSI: Điều lệ Công ty
CSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CSI: Nghị quyết HĐQT thông qua danh sách ứng cử Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2023
CSI: Đính chính CBTT Quy chế ứng cử, đề cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
CSI: Đính chính công bố thông tin Đơn từ nhiệm thành viên độc lập HĐQT nhiệm kỳ 2018-2023
CSI: Bổ sung tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
CSI: Đơn từ nhiệm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của ông Trần Đăng Khâm
CSI: Quy chế đề cử, ứng cử thành viên độc lập Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026
CSI: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
CSI: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.