MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 20/11/2014, 08:00
CII

 Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật T.P Hồ Chí Minh (HOSE)

Giá hiện tại: CII 18.0 +0.2(+1.12%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CII: 28/11 ĐKCC chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu (đợt 1)
CII: 28/11 ĐKCC chuyển đổi trái phiếu sang cổ phiếu (đợt 1)

Giá chuyển đổi:11.000 đồng/ cổ phiếuNgày 18/11/2014, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đã có thông báo số 1063/TB-SGDHCM về ngày đăng ký cuối cùng như sau:

-Tên TCPH: Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM

-Tên chứng khoán:Trái phiếu chuyển đổi Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ thuật TP.HCM

-Mã chứng khoán:CII41401

-Loại chứng khoán: Trái phiếu chuyển đổi

-Mệnh giá:1.000.000 đồng

-Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/11/2014

-Ngày đăng ký cuối cùng: 28/11/2014

-Lý do và mục đích: Thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 1 vào ngày 23/12/2014.

-Nội dung:

+Số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành: 1.081.846 trái phiếu

+Tổng giá trị trái phiếu chuyển đổi phát hành: 1.081.846.000.000 đồng.

+Ngày phát hành: 23/06/2014

+Ngày đáo hạn: 23/06/2019

+Giá phát hành: 1.000.000 đồng

-Thời hạn chuyển đổi: Trái phiếu được chuyển đổi sau 06 tháng kể từ ngày phát hành và chia thành 06 (sáu) đợt, tỷ lệ chuyển đổi mỗi đợt do nhà đầu tư tự quyết định (Nhà đầu tư có thể chuyển đổi 1 phần hay toàn bộ ngay trong đợt chuyển đổi đầu tiên - tức là sau 06 tháng kể từ ngày phát hành):

+Đợt 1 :06 tháng kể từ ngày phát hành

+Đợt 2 :12 tháng kể từ ngày phát hành

+Đợt 3 :24 tháng kể từ ngày phát hành

+Đợt 4 :36 tháng kể từ ngày phát hành

+Đợt 5 :48 tháng kể từ ngày phát hành

+Đợt 6 :60 tháng kể từ ngày phát hành

-Ngày thực hiện quyền chuyển đổi trái phiếu đợt 1:23/12/2014

-Giá chuyển đổi:11.000 đồng/ cổ phiếu

-Tỷ lệ chuyển đổi: 1:90,9 (01 trái phiếu được chuyển đổi thành 90,9 cổ phiếu). Nhà đầu tư có thể đăng ký chuyển đổi một phần hay toàn bộ số lượng trái phiếu sở hữu. Trái phiếu được chuyển đổi thành cổ phiếu sẽ không được hưởng lãi kể từ ngày phát hành cho đến Ngày Chuyển Đổi.

-Số lượng cổ phiếu chuyển đổi sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lượng cổ phiếu lẻ thập phân phát sinh (nếu có) khi chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi sang cổ phiếu sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ:Tại ngày chốt danh sách,Nhà đầu tư Asở hữu5trái phiếu và đăng ký chuyển đổi toàn bộ 5 tráiphiếu, số cổ phiếu được chuyển đổi là5x90,9 = 454,5 cổ phiếu. Như vậy, sau khi chuyển đổi, Nhàđầu tư Ađược nhậnđược454 cổ phiếuvà không được hưởng lãi trái phiếu từ ngày phát hành cho đến ngày chuyển đổi, và 0,5 cổ phiếu lẻ còn lại sẽ hủy bỏ.

-Quy định chuyển đổi trái phiếu đối với nhà đầu tư nước ngoài : trường hợp tỷ lệ đăng ký chuyển đổi của Nhà đầu tư nước ngoài lớn hơn tỷ lệ chuyển đổi của Nhà đầu tư trong nước sẽ dẫn tới tình trạng tỷ lệ tham gia của Nhà đầu tư nước ngoài đạt tỷ lệ tối đa và Nhà đầu tư không thể thực hiện chuyển đổi toàn bộ trái phiếu. Khi đó, việc chuyển đổi của nhà đầu tư nước ngoài sẽ được thực hiện theo phương án phát hành trái phiếu.

-Thời gian đăng ký chuyển đổi: Từ ngày 04/12/2014 đến ngày 15/12/2014

-Thời gian tạm ngừng nhận lưu ký trái phiếu chuyển đổi: từ ngày 01/12/2014

-Trái phiếu đang được cầm cố không được thực hiện chuyển đổi thành cổ phiếu.


Các tin khác
CII: Quy trình chuyển đổi trái phiếu CII41401 thành cổ phiếu
CII: Quy trình chuyển đổi Trái phiếu CII41401
CII41401: Quy trình chuyển đổi Trái phiếu
CII: Vietinbank tài trợ tín dụng cho dự án BOT mở rộng Xa lộ Hà Nội
Muôn nẻo vượt kế hoạch lợi nhuận 2014
CII: Đã phát hành 40.000 cp ESOP
CII: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Vinaphil đã mua 114.530 cp
CII: Nghị quyết HĐQT thông qua KHKD 2015
CII4140: Bài giới thiệu niêm yết trái phiếu chuyển đổi
CII41401: Bản cáo bạch và các phụ lục trái phiếu chuyển đổi
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.