MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

CÁ NHÂN CÓ LIÊN QUAN

Họ và tên Quan hệ Cổ phiếu Số lượng Tính đến ngày * Giá trị (tỷ VNĐ)
Nguyễn Hữu Tâm Bố SBA 60,527 31/12/2019 1.6
(*) Tính theo giá cập nhật đến 30/11/2023

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 10 tháng 04 năm 2015 đến ngày 15 tháng 04 năm 2016 : Trưởng BKS Công ty Cổ phần Sông Ba

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.