MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quay lại THÔNG TIN CHI TIẾT

 Hình ảnh Huỳnh Thị Thu Sa
Tên :

Huỳnh Thị Thu Sa

Sinh năm : 14/12/1982
Số CMND : 025292772
Trình độ : - - Học viện Tư pháp (2008)
- Cử nhân Luật Thương mại - Đại học Luật T.P Hồ Chí Minh (2004)
QUÁ TRÌNH HỌC TẬP
  • năm 2008: Học viện Tư pháp
  • năm 2004: Đại học Luật T.P Hồ Chí Minh - Cử nhân Luật Thương mại

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

  • Từ ngày 22 tháng 04 năm 2011 : Thành viên Hội Đồng Quản Trị TCSC
  • Từ tháng 01 năm 2011 : Trưởng bộ phận pháp chế – Phòng Đầu tư chiến lược Cty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công
  • Từ tháng 07 năm 2009 : Thư ký Công ty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công
  • Từ tháng 12 năm 2008 đến tháng 01 năm 2011 : Trưởng Phòng Hành Chánh Công ty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công
  • Từ tháng 03 năm 2007 đến tháng 12 năm 2008 : Chuyên viên pháp chế Công ty CP Dệt May ĐT-TM Thành Công
  • Từ tháng 11 năm 2004 đến tháng 03 năm 2007 : Nhân viên pháp chế Công ty cp Dệt May ĐT-TM Thành Công

TIN CỔ PHIẾU - ChỨNG KHOÁN LIÊN QUAN

(*) Lưu ý: Dữ liệu được CafeF tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.