MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 7, 19/02/2022, 02:54
CEN

 Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CEN 6.1 +0.1(+1.67%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEN: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Các tin khác
CEN: Báo cáo thường niên 2021
CEN: 11.2.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CEN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
CEN: Giải trình chênh lệch LNST năm 2021
CEN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
CEN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
CEN: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc đã bán 900.000 CP
CEN: Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã bán 2.545.000 CP
CEN: Ông Nguyễn Xuân Bắc đã bán 673.700 CP, không còn là CĐL từ 15/12/2021
CEN: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc đã bán 900.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.