MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 28/01/2022, 09:03
CEN

 Công ty Cổ phần CENCON Việt Nam (UpCOM)

Giá hiện tại: CEN 6.1 +0.1(+1.67%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CEN: 11.2.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CEN của CTCP CENCON Việt Nam như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 14/02/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 11/02/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 14/03/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty, Lô 45-50B đường Thủy Hoa, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;
+ Tờ trình thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ Công ty;
+ Tờ trình báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán của đợt chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng;
+ Tờ trình ủy quyền Hội đồng quản trị phê duyệt các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
          - Nội dung họp: + Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị đưa vào chương trình đại hội, đồng thời thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
CEN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2022
CEN: Giải trình chênh lệch LNST năm 2021
CEN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
CEN: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020
CEN: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc đã bán 900.000 CP
CEN: Ông Trần Mạnh Sơn - Chủ tịch HĐQT đã bán 2.545.000 CP
CEN: Ông Nguyễn Xuân Bắc đã bán 673.700 CP, không còn là CĐL từ 15/12/2021
CEN: Ông Lê Văn Bình - Giám đốc đã bán 900.000 CP
CEN: Ông Nguyễn Xuân Bắc đã mua 651.500 CP, trở thành CĐL từ 10/12/2021
CEN: Bổ nhiệm ông Trần Ngọc Sơn giữ chức Kế toán trưởng từ 09/12/2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.