MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 14/10/2022, 14:53
CAP

 Công ty Cổ phần Lâm Nông sản Thực phẩm Yên Bái (HNX)

Giá hiện tại: CAP 65.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Hồ sơ ceo Facebook message
CAP: Ông Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc đã mua 1.400 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Trữ
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Phó Giám đốc
- Mã chứng khoán: CAP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 25.147 CP (tỷ lệ 0,32%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 2.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 1.400 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 26.547 CP (tỷ lệ 0,34%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 13/09/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 12/10/2022.


Theo HNX

Các tin khác
CAP: 27.10.2022, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
CAP: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
CAP: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ 2022-2023
TPB: FPT Capital đăng ký mua 1.000.000 cp
CAP: Công bố thông tin về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa
CAP: Ông Nguyễn Xuân Hồng - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 3.000 CP
CAP: Ông Nguyễn Văn Trữ - Phó Giám đốc đăng ký mua 2.000 CP
CAP: Ông Nguyễn Huy Thông - Phó Giám đốc đã mua 3.700 CP
CAP: Ông Nguyễn Xuân Hồng - Ủy viên HĐQT đã mua 2.300 CP
CAP: Ông Nguyễn Quốc Trinh - Ủy viên HĐQT đã mua 14.500 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.