MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 27/03/2023, 10:44
CAD

 Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu Thủy sản CADOVIMEX (UpCOM)

Giá hiện tại: CAD 0.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
CAD: 6.4.2023, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CAD của CTCP Chế biến & XNK Thủy sản Cadovimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 07/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 06/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết.
          - Nội dung họp: - Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, thông qua phương án sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung HĐQT.
- Và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
          - Thời gian họp: Theo thông báo trong thư mời của TCPH.
 

 

Theo HNX

Các tin khác
CAD: Thông báo ngày cuối cùng thực hiện quyền cổ đông hiện hữu
CAD: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
CAD: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2022
CAD: Bổ nhiệm bà Vũ Thị Thu giữ chức Trưởng BKS từ 03/10/2022
CAD: Duy trì hạn chế giao dịch trên UPCoM
CAD: Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2022
CAD: Duy trì hạn chế giao dịch trên UPCoM
CAD: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2022
CAD: Ký hợp đồng soát xét Báo cáo tài chính bán niên 2022
CAD: 3.10.2022, tổ chức ĐHCĐ thường niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.