MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 23/03/2023, 14:19
BTN

 Công ty Cổ phần Gạch Tuy Nen Bình Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BTN 3.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BTN: 3.4.2023, ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BTN của CTCP Gạch Tuy Nen Bình Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/04/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 03/04/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023; Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022; Phân phối lợi nhuận năm 2022 và kế hoạch năm 2023; Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh và phương án năm 2023; Thù lao, lương thưởng của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban lãnh đạo;
          - Nội dung họp: Thay đổi tên Công ty; Phát hành thêm cổ phiếu; Mua bán cổ phiếu quỹ; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
          - Địa điểm tổ chức họp: Địa điểm họp cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể
 

 

Theo HNX

Các tin khác
BTN: Thông qua việc không góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu Tư Và Phát triển Neo Bình Định
BTN: Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023
BTN: Ông Mai Thế Dũng - Chủ tịch HĐQT đăng ký mua 100.000 CP
BTN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
BTN: Ông Trần Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch HĐQT đã mua 10.400 CP
BTN: Bà Nguyễn Thị Thanh Vi - Ủy viên HĐQT đã mua 7.600 CP
BTN: Ông Mai Thế Dũng - Chủ tịch HĐQT đã mua 151.500 CP
BTN: HĐQT thông qua việc góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư Và Phát triển NEO Bình Định
BTN: CBTT về việc ký kết hợp đồng với Công ty kiểm toán
BTN: Bà Nguyễn Thị Thanh Vi - Ủy viên HĐQT đăng ký mua 20.000 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.