MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 08/05/2017, 13:58
BT1

 Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật 1 Trung ương (UpCOM)

Giá hiện tại: BT1 12.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BT1: Bà Vũ Thị Thanh Huyền - Thành viên BKS đăng ký mua 10.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vũ Thị Thanh Huyền 
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Thành viên BKS
- Mã chứng khoán: BT1
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 74.505 CP (tỷ lệ 1,42%) 
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 10.000 CP 
- Mục đích thực hiện giao dịch: Tăng tỷ lệ sở hữu 
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 09/05/2017
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 31/05/2017.

Theo HNX

Các tin khác
BT1: Trả cổ tức năm 2022 (tỷ lệ 100:8)
BT1: UBCKNN đã nhận đủ báo cáo trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
BT1: Nghị quyết HĐQT thông qua đã trả cổ tức năm 2022 bằng 419.959 cp
BT1: Đã trả cổ tức năm 2022 bằng 419.959 cp
BT1: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 5.669.959 cp
BT1: 30.10.2023, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:8)
BT1: 31.10.2023, chốt DS trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:8)
BT1: Nghị quyết HĐQT chốt DS trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:8)
BT1: UBCKNN đã nhận tài liệu báo cáo trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu
BT1: Nghị quyết HĐQT thông qua trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu (tỷ lệ 100:8)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.