TIN MỚI!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 30/05/2022, 15:59
BLW

 Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu (UpCOM)

Giá hiện tại: BLW 20.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BLW: 8.6.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BLW của CTCP Cấp nước Bạc Liêu như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến trong tháng 07 năm 2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu, 92 Lê Duẩn, khóm 7, phường 1, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
+ Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Tờ trình thông qua thù lao thực hiện thành viên HĐQT, BKS, Thư ký năm 2021 và thù lao kế hoạch của thành viên HĐQT, BKS, Người phụ trách quản trị năm 2022;
+ Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu năm 2021;
+ Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu năm 2021;
          - Nội dung họp: + Tờ trình trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2021; phương án trích lập các quỹ và mức chia cổ tức năm 2022;
+ Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Cấp nước Bạc Liêu;
+ Các nội dung khác.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BLW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BLW: Công bố thông tin ký hợp đồng kiểm toán BCTC năm 2021
BLW: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
BLW: Thông báo về việc duy trì diện hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM
BLW: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2022
BLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BLW: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
BLW: Thông báo về việc tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BLW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BLW: Quyết định về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.