MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 20/10/2021, 07:54
BDT

 Công ty Cổ phần Xây lắp và Vật liệu Xây dựng Đồng Tháp (UpCOM)

Giá hiện tại: BDT 16.5 +0.3(+1.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BDT: CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai đã mua 3.600.000 CP, trở thành CĐL từ 15/10/2021

- Tên tổ chức thực hiện giao dịch: CTCP Công trình Giao thông Đồng Nai
- Mã chứng khoán: BDT
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi trở thành cổ đông lớn: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 3.600.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 3.600.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 9,33%
- Ngày trở thành cổ đông lớn: 15/10/2021.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BDT: 1.10.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
BDT: Đính chính Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
BDT: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
BDT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
BDT: Ông Nguyễn Phan Trọng Toàn - Thành viên BKS đã bán 700 CP
BDT: Ký hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021
BDT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
BDT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
BDT: Đính chính Báo cáo thường niên 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.