MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/03/2019, 03:36
BBM

 Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định (UpCOM)

Giá hiện tại: BBM 11.3 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
BBM: 27.3.2019, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu BBM của CTCP Bia Hà Nội - Nam Định như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2019
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/03/2019
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2019
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 8 giờ 30 ngày 12/04/2019
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty số 5 đường Thái Bình, thành phố Nam Định
          - Nội dung họp: + Báo cáo tổng kết sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch 2019 của ban điều hành;
+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị 2018 và kế hoạch 2019;
+ Báo cáo tài chính đã qua kiểm toán 2018;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
+ Bàn và quyết định các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
BBM: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về Môi trường
BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
BBM: Quyết định xử lý vi phạm về thuế
BBM: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
BBM: Quy chế quản lý nội bộ công ty cổ phần Bia Hà Nội - Nam Định
BBM: Quy chế quản lý nội bộ công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định
BBM: 29.5.2018, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (800 đ/cp)
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 22 doanh nghiệp
BBM: Bổ nhiệm bà Lê Thị Phương Lan, ông Lưu Quốc Đạt làm thành viên BKS từ 12.4.2018
BBM: Điều lệ tổ chức hoạt động Công y
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.