MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 30/12/2022, 09:57
AIC

 Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không (UpCOM)

Giá hiện tại: AIC 9.9 +0.1(+1.02%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
SAF: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đã bán 2.007.848 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không
- Mã chứng khoán: SAF
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 2.007.848 CP (tỷ lệ 16,67%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 2.007.848 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 2.007.848 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 22/12/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 22/12/2022.
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Thu Huyền
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Trưởng Ban kiểm soát
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)


Theo HNX

Các tin khác
AIC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc bán cổ phiếu
SAF: Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm Hàng không đăng ký bán 2.007.848 CP
AIC: Thay đổi địa điểm đặt trụ sở VNI Hà Thành và VNI Quảng Ngãi
AIC: Bổ nhiệm ông Nguyễn Thành Quang giữ chức Phó TGĐ Thường trực điều hành từ 29/11/2022
AIC: 19.12.2022 ngày GDKHQ Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
AIC: Thông báo về ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023
AIC: Miễn nhiệm ông Trần Trọng Dũng - Tổng giám đốc từ 29/11/2022
AIC: Miễn nhiệm ông Trần Trọng Dũng - Thành viên HĐQT từ 29/11/2022
AIC: Nghị quyết HĐQT thông qua việc tổ chức phiên họp ĐHĐCĐ bất thường 2022
AIC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.