MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/05/2022, 09:24
ACG

 Công ty Cổ phần Gỗ An Cường (HOSE)

Giá hiện tại: ACG 39.0 -0.35(-0.89%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
ACG: Vietnam Access Fund Limited đăng ký mua 120.000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Vietnam Access Fund Limited
- Mã chứng khoán: ACG
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Jess Rueloekke
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Mai Thị Phương Thảo
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Thành viên BKS
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Thị Diệu Phương
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Khác
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 120.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: cơ cấu danh mục đầu tư
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 23/05/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 21/06/2022.

Upcom:

Theo HOSE

Các tin khác
ACG: Quỹ đầu tư Cổ phiếu Tiếp cận thị trường Việt Nam đăng ký mua 600.000 CP
ACG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ACG: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
ACG: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
ACG: Giải trình Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2022
ACG: Đã phát hành 48.195.778 cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
ACG: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 135.836.522 CP
ACG: Ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT đã mua 142.041 quyền mua CP
ACG: Vợ ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT đã mua 429.649 quyền mua CP
ACG: Con ông Lê Đức Nghĩa - Chủ tịch HĐQT đã mua 52.072 quyền mua CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.