MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 13/04/2022, 10:20
AAM

 Công ty Cổ phần Thủy sản Mekong (HOSE)

Giá hiện tại: AAM 10.9 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
AAM: Giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu AAM

Ngày 11/03/2021, SGDCK TP.HCM ban hành Quyết định số 132/QĐ-SGDHCM đưa cổ phiếu AAM của Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong vào diện cảnh báo do Lợi nhuận sau thuế năm 2020 là -11,97 tỷ đồng và lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2020 là -2 tỷ đồng.

Theo BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ phần Thủy sản MeKong, lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 225.510.011 đồng, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2021 là -1,77 tỷ đồng và có ý kiến kiểm toán chấp thuận toàn phần.

Căn cứ điểm b Khoản 4 Điều 37 Quy chế Niêm yết và giao dịch chứng khoán niêm yết ban hành theo Quyết định số 17/QĐ-HĐTV ngày 31/03/2022 của Hội đồng Thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam. SGDCK TP.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu AAM và sẽ xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu AAM sau khi có BCTC soát xét bán niên năm 2022.Theo HOSE

Các tin khác
AAM: Em bà Nguyễn Thị Kim Lan - Trưởng BKS đăng ký bán 16.027 cp
AAM: Con bà Nguyễn Thị Kim Lan - Trưởng BKS đăng ký bán 28.285 cp
AAM: Chồng bà Tô Thị Cúc - TV.BKS đăng ký bán 15.398 cp
AAM: Con bà Trần Thị Bé Năm - TV.BKS đã bán 14.900 cp
AAM: Con bà Trần Thị Bé Năm - TV.BKS đã bán 74.700 cp
AAM: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
AAM: Giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ
AAM: Thư mời và đường dẫn tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2021
AAM: Giải trình LNST năm 2021 so với năm 2020
AAM: 18.2.2022, ngày GDKHQ tổ chức ĐHCĐ thường niên cho năm tài chính 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.