MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 5, 10/11/2022, 15:43
XMC

 Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Xuân Mai (UpCOM)

Giá hiện tại: XMC 8.1 +1.0(+14.08%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
XMC: Công ty TNHH Khải Hưng đăng ký bán 10.000.000 CP

- Tên tổ chức thực hiện giao dich: Công ty TNHH Khải Hưng
- Mã chứng khoán: XMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 23.478.174 CP (tỷ lệ 34,85%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 10.000.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Giảm tỷ lệ sở hữu
- Phương thức giao dịch: Thoả thuận
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 15/11/2022
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 30/11/2022.
- Tên của người có liên quan tại TCNY:
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Nguyễn Đức Cử Đỗ Thị Huệ
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Phó Chủ tịch HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Ủy viên HĐQT
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Chủ tịch Hội đồng thành viên
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức thực hiện giao dịch: Giám đốc
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 0 CP (tỷ lệ 0%) 0%)

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
XMC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
XMC: Ký Hợp đồng kiểm toán
XMC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
XMC: Giải trình LNST Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)
XMC: Giải trình LNST Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2022
XMC: Giải trình chênh lệch LNST Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)
XMC: Giải trình chênh lệch LNST trước và sau kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021
XMC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 14/3 đến 18/3/2022
XMC: 14.3.2022, ngày GDKHQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, trả cổ tức bằng tiền mặt (1.200đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.