MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 28/03/2021, 16:18
VXB

 Công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Bến Tre (UpCOM)

Giá hiện tại: VXB 10.7 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VXB: 5.4.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VXB của CTCP Vật liệu xây dựng Bến tre như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 05/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 29/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo tại Thư mời họp ĐHCĐ.
          - Nội dung họp: - Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
- Các tờ trình của HĐQT về việc thông qua các nội dung:
+ Tờ trình thông qua BCTC kiểm toán năm 2020;
+ Tờ trình thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch năm 2021;
+ Tờ trình thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua sửa đổi Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty;
+ Tờ trình miễm nhiệm, bổ nhiệm thành viên HĐQT;
+ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021;
- Một số nội dung khác (nếu có).


Theo HNX

Các tin khác
VXB: Bổ nhiệm bà Trương Thị Yến làm Thành viên HĐQT từ 13.1.2021
VXB: Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ 2021
VXB: Nghị quyết HĐQT thông qua ngày ĐKCC chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2021
VXB: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh
VXB: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
VXB: Báo cáo tài chính quý 4/2020
VXB: Cổ đông Phạm Quốc Bình đã mua 253.300 cp, trở thành CĐL từ 18.1.2021
VXB: Cổ đông lớn Cao Toàn Thắng đã bán 240.000 cp, không còn là CĐL từ 18.1.2021
VXB: Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
VXB: Thông báo đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.