MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 04/03/2022, 03:25
VTA

 Công ty Cổ phần Vitaly (UpCOM)

Giá hiện tại: VTA 4.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VTA: 24.3.2022, ngày GDKHQ Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VTA của CTCP Vitaly như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 24/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 22/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Tại Hội trường Công ty cổ phần Vitaly, địa chỉ: Đường N1-Khu sản xuất tập trung Bình Chuẩn - KP.Bình Phú - P.Bình Chuẩn - TP.Thuận An - tỉnh Bình Dương.
          - Nội dung họp: - Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
- Các nội dung khác có liên quan.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VTA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
VTA: Công bố thông tin đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Ngô Xuân Chính
VTA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
VTA: Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của ông Phi Trần Hoàng Duy
VTA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VTA: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021
VTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTA: Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
VTA: 25.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.