MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 2, 14/02/2022, 09:10
VTA

 Công ty Cổ phần Vitaly (UpCOM)

Giá hiện tại: VTA 4.1 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VTA: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VTA: Công bố thông tin đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT của ông Ngô Xuân Chính
VTA: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021
VTA: Đơn từ nhiệm của thành viên Ban kiểm soát của ông Phi Trần Hoàng Duy
VTA: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VTA: Bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ 2021
VTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTA: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VTA: Về việc thay đổi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
VTA: 25.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm tài chính năm 2020
VTA: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.