MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 28/02/2023, 16:01
VSN

 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UpCOM)

Giá hiện tại: VSN 22.0 +0.4(+1.85%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VSN: 16.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VSN của CTCP Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: tại Thành phố Hồ Chí Minh (địa điểm cụ thể sẽ được Công ty Vissan thông báo sau).
          - Nội dung họp: Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị (HĐQT) năm 2022;
Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát (BKS) năm 2022;
Báo cáo chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2022 và phương án chi trả tiền lương Chủ tịch HĐQT chuyên trách, Trưởng BKS chuyên trách, thù lao HĐQT, BKS Công ty năm 2023;
          - Nội dung họp: Phân phối lợi nhuận năm 2022 và Phương án phân phối lợi nhuận, tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2023;
Tờ trình thẩm định Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2022 và đề xuất chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
Báo cáo tiến độ thực hiện dự án Di dời và đổi mới công nghệ Nhà máy giết mổ và chế biến thực phẩm Vissan;
          - Nội dung họp: Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ; các Quy chế của Công ty (nếu có);
Các nội dung liên quan đến công tác nhân sự HĐQT, BKS (nếu có);
Một số nội dung khác theo thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.


Theo HNX

Các tin khác
VSN: Quyết định về đình chỉ giải quyết vụ án dân sự 'Tranh chấp hợp đồng dịch vụ'
VSN: Thông báo ngày ĐKCC để thực hiện quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ TN năm 2023
VSN: Nghị quyết HĐQT phê duyệt kế hoạch tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
VSN: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả lấy ý kiến HĐQT
VSN: Công văn của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về hồ sơ thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại Công ty là 0%
VSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
VSN: Báo cáo quản trị công ty năm 2022
Vissan (VSN) lãi 173 tỷ đồng trước thuế năm 2022, hoàn thành kế hoạch lợi nhuận năm
VSN: Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Kiểm toán Nhà nước
VSN: 17.1.2023, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.