MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 29/03/2022, 03:58
VSN

 Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản (UpCOM)

Giá hiện tại: VSN 22.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VSN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VSN: Nghị quyết HĐQT chấp thuận chủ trương ký hợp đồng, giao dịch với người có liên quan trong năm 2022
VSN: 17.3.2022,ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VSN: Nghị quyết Hội đồng quản trị về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
VSN: Báo cáo quản trị công ty năm 2021
VSN: CTCP Dinh dưỡng Nông nghiệp Quốc tế đã bán 20.180.026 CP
VSN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
VSN: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
VSN: Tài liệu và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT
VSN: 30.12.2021, ngày GDKHQ lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
VSN: CTCP Masan MEATLife đã mua 20.180.026 CP
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.