MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

VN-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

HNX-Index:

GTGD: tỷ VNĐ

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 31/01/2023, 08:13
VLC

 Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP (UpCOM)

Giá hiện tại: VLC 14.8 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLC: 9.3.2023, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLC của Tổng Công ty Chăn nuôi Việt Nam - CTCP như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 09/03/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: 27/04/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Họp trực tuyến từ số 10 Tân Trào, phường Tân Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh (cổ đông sẽ tham dự trực tuyến và không đến địa điểm họp trực tuyến)
          - Nội dung họp: Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Tình hình hoạt động của Công ty trong năm 2022; Mức chi trả cổ tức cho năm 2022; Kế hoạch doanh thu, lợi nhuận hợp nhất năm 2023; Kế hoạch phân phối lợi nhuận (cổ tức) năm 2023; Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập cho năm 2023; Tổng mức thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị năm 2023; Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VLC: Nghị quyết HĐQT v/v chấm dứt hoạt động chi nhánh công ty
VLC: 17.11.2022, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (600đ/cp)
VLC: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất quý 3/2022
VLC: Giải trình Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)
VLC: Nghị quyết HĐQT thông qua phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021
VLC: Nghị quyết HĐQT thông qua triển khai thực hiện phương án chào bán cp tăng VĐL
Đà tăng 'shock' của CFV hé lộ một tay chơi trong 'game' thoái vốn Vilico
VLC: Giải trình Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2022
VLC: Giải trình Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)
VLC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.