MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 07/06/2022, 07:05
VLB

 CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (UpCOM)

Giá hiện tại: VLB 30.5 -0.1(-0.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

 
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VLB: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VLB: Nghị quyết HĐQT thông qua chương trình, nội dung, tài liệu trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022
Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng quyền có bảo đảm Chứng quyền NVL/BSC/C/7M/EU/Cash/2022-01
VLB: 27.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VLB: Công văn v/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ngày 26/4/2022
VLB: Nghị quyết HĐQT v/v lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VLB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 46.750.560 CP
VLB: Đã mua lại 23.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
VLB: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
VLB: Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Thái giữ chức Phó giám đốc từ 18/04/2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.