MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 18/05/2022, 07:47
VLB

 CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (UpCOM)

Giá hiện tại: VLB 30.5 -0.1(-0.33%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VLB: 27.5.2022, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VLB của CTCP Xây dựng và Sản xuất vật liệu xây dựng Biên Hòa như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 30/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 27/05/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 29/06/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty, số K4/79C- đường Nguyễn Tri Phương – khu phố 3 – P. Bửu Hòa – Tp. Biên Hòa – tỉnh Đồng Nai
          - Nội dung họp: + Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VLB: Công văn v/v hủy danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền ngày 26/4/2022
VLB: Nghị quyết HĐQT v/v lùi thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
VLB: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 46.750.560 CP
VLB: Đã mua lại 23.000 cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ
VLB: Nghị quyết HĐQT v/v điều chỉnh kế hoạch SXKD trình ĐHĐCĐ thường niên 2022
VLB: Bổ nhiệm ông Phạm Quốc Thái giữ chức Phó giám đốc từ 18/04/2022
VLB: Thông báo của Cục thuế tỉnh Đồng Nai về nộp tiền bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
VLB: Thông báo nộp tiền bổ sung tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của Cục thuế tỉnh Đồng Nai
VLB: Thông báo mua lại cổ phiếu của người lao động nghỉ việc trước khi kết thúc thời gian hạn chế chuyển nhượng
VLB: Nghị quyết HĐQT v/v gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.