MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 4, 14/07/2021, 04:26
VHF

 Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến lương thực Vĩnh Hà (UpCOM)

Giá hiện tại: VHF 14.0 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VHF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
VHF: Công bố về Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
VHF: Bổ nhiệm lại ông Lê Văn Thành giữ chức Chủ tịch HĐQT từ 20/04/2021
VHF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VHF: Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế hoạt động của BKS
VHF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
VHF: Báo cáo tiến độ sử dụng vốn từ đợt chào bán chứng khoán
VHF: 15.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
VHF: Nghị quyết HĐQT v/v chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2021
VHF: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
VHF: 19.11.2020, ngày GDKHQ trả cổ tức bằng tiền mặt (210đ/cp)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.