MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 3, 09/03/2021, 01:37
VCS

 Công ty cổ phần VICOSTONE (HNX)

Giá hiện tại: VCS 57.0 +0.1(+0.18%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
VCS: 19.3.2021, ngày GDKHQ tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu VCS của CTCP VICOSTONE như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 19/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 16/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội đồng quản trị sẽ quyết định căn cứ trên tình hình diễn biến của dịch bệnh Covid – 19 và thông báo tới cổ đông theo quy định của pháp luật hình thức tổ chức đại hội trực tuyến hoặc trực tiếp
          - Nội dung họp: + Báo cáo tình hình kinh doanh của Công ty năm 2020; kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị;
+ Báo cáo của thành viên Hội đồng quản trị độc lập;
+ Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ;
+ Phương án chi trả lợi nhuận và thù lao Hội đồng quản trị năm 2021;
+ Báo cáo tài chính năm 2020 và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021;
+ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
          - Nội dung họp: + Các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
+ Các vấn đề khác.


Theo HNX

Các tin khác
VCS: Nghị quyết HĐQT v/v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021
VCS: Thông báo ngày ĐKCC thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
VCS: Nghị quyết HĐQT thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021
Vicostone đặt kế hoạch lợi nhuận 2021 đạt 1.919 tỷ đồng, kéo dài 9 năm tăng trưởng liên tục
50 doanh nghiệp lãi lớn nhất sàn chứng khoán mang về hơn 240.000 tỷ đồng lợi nhuận trong năm 2020
Câu lạc bộ lãi nghìn tỷ năm 2020 gọi tên hơn năm chục doanh nghiệp
VCS: 26.1.2021, ngày GDKHQ thưởng cp (tỷ lệ 100:3,09)
VCS: Đã bán 4.800.000 cp quỹ
VCS: Nghị quyết HĐQT thông qua thời gian phân phối, phương án xử lý và giá bán cp lẻ phát sinh từ đợt chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông từ nguồn cổ phiếu quỹ
VCS: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 160.000.000 cp
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.