MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Chủ nhật, 16/05/2021, 02:04
TRA

 Công ty Cổ phần TRAPHACO (HOSE)

Giá hiện tại: TRA 88.8 -0.2(-0.22%) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 17/5-21/5
Điểm danh những doanh nghiệp chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng tuần từ 17/5-21/5

Có đến 46 doanh nghiệp sẽ chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng tuần này.

Tuần mới từ 17/5 đến 21/5/2021 có 46 doanh nghiệp chốt danh sách cổ đông thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền, bằng cổ phiếu và chia cổ phiếu thưởng. Trong số đó cỏ Nhiệt điện Phả Lại (PPC) trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ xấp xỉ 19%, Nhựa Bình Minh (BMP), Traphaco (TRA), Chứng khoán MB...

Ngày 17/5/2021: PPC, MBS, BMP, ITQ, TVD, ICN, USD, HKP, BT1

Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để CTCP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán PPC) chốt danh sách cổ đông chi tạm ứng cổ tức đợt 3/2020 bằng tiền tỷ lệ 18,94%. Thời gian thanh toán 3/6/2021. Như vậy với hơn 320 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Nhiệt điện Phả Lại sẽ chi khoảng 600 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt này cho cổ đông.

Kết quả kinh doanh, năm 2020 Nhiệt điện Phả Lại đạt 7.929 tỷ đồng doanh thu, giảm 3% so với cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 1.206 tỷ đồng, vượt 58% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.007 tỷ đồng giảm 20% so với năm 2019.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2021, Nhiệt điện Phả Lại đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, trong đó dành 1.890 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chia cổ tức cho cổ đông tổng tỷ lệ 58,94%.

Ngày 17/5 là ngày giao dịch không hưởng quyền để Chứng khoán MB (MBS) phát hành hơn 24,6 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông. Tỷ lệ phát hành 20:3, tương ứng cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận về 3 cổ phiếu mới. Giá trị phát hành theo mệnh giá xấp xỉ 246 tỷ đồng.

Ngoài ra Chứng khoán MB cũng chốt danh sách cổ đông phát hành hơn 70,4 triệu cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ phát hành 7:3. Giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu.

CTCP Nhựa Bình Minh (BMP) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 14,8%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Tập đoàn Thiên Quang (ITQ) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 30/7/2021.

CTCP Than Vàng Danh Vinacomin (TVD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng dầu khí Idico (ICN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 8/6/2021.

CTCP Công trình đô thị Sóc Trăng (USD) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 11%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Bao bì Hà Tiên (HKP) chi trả cổ tức từ năm 2017-2020 bằng tiền tổng tỷ lệ 14,01%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

CTCP Bảo vệ thực vật Trung Ương (BT1) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

Ngày 18/5/2021: NLG, QNU, VIN, DNN, VGR

CTCP Đầu tư Nam Long (NLG) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 4,8%. Thời gian thanh toán 30/6/2021.

CTCP Môi trường và đô thị Quảng Nam (QNU) chi trả cổ tức bằng tiền tỷ lệ 60,95%. Thời gian thanh toán 29/5/2021.

CTCP Giao nhận kho vận ngoại thương Việt Nam (VIN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Cấp nước Đà Nẵng (DNN) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10,7%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Cảng Xanh VIP (VGR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Ngày 19//2021: PTG, TIX,, CLH, TET, MTP, SAP, TDB, FHN, TOW, QBR, HNB, VC2, QCC, HEP

CTCP May xuất khẩu Phan Thiết (PTG) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Sản xuất kinh doanh XNK dịch vụ và đầu tư Tân Bình (TIX) chi tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12,5%. Thời gian thanh toán 25/6/2021.

CTCP Xi măng la Hiên VVMI (CLH) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP Vải sợi may mặc Miền Bắc (TET) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 3%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Dược Medipharco (MTP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Bao bì Sài Gòn (SPA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 30/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

CTCP Thủy điện Bình Định (TDB) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

CTCP XNK Lương thực thực phẩm Hà Nội (FHN) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Cấp nước Trà Nóc – Ô Môn (TOW) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 7/6/2021.

CTCP Đường sắt Quảng Bình (QBR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Bến xe Hà Nội (HNB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Đầu tư và xây dựng Vina2 (VC2) chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Đầu tư xây dựng và phát triển hạ tầng viễn thông (QCC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 1/6/2021.

CTCP Môi trường và công trình đô thị Huế (HEP) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 8,32%. Thời gian thanh toán 28/5/2021.

Ngày 20/5/2021: TCM, MCM, GTA, SAV, PIC, CPH, PLE, HHR, VDB

CTCP Dệt may đầu tư Thành Công (TCM) phát hành gần 9,3 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15%, tương ứng cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá gần 93 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ quỹ đầu tư phát triển của công ty.

CCP Giống bò sữa Mộc Châu (MCM) chi trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 15/6/2021.

CTCP Chế biến gỗ Thuận An (GTA) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Hợp tác kinh tế và XNK Savimex (SAV) phát hành hơn 1,42 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 10%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 14,2 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần.

CTCP Đầu tư điện lực 3 (PIC) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 5%. Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 16,4%. Thời gian thanh toán 3/6/2021.

CTCP Tư vấn xây dựng Petrolimex (PLE) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13%. Thời gian thanh toán 21/6/2021.

CTCP Đường sắt Hà Hải (HHR) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 13,5%. Thời gian thanh toán 4/6/2021.

CTCP Vận tải và chế biến than Đông Bắc (VDB) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 23,81%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Ngày 21/5/2021: TVS, TRA, NHA, D2D, DTT, HUG, M10, DTH, DNL

CTCP Chứng khoán Thiên Việt (TVS) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 6%. Thời gian thanh toán 14/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chuyển trụ sở công ty.

CTCP Traphaco (TRA) chi trả cổ tức còn lại năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 10%. Thời gian thanh toán 31/5/2021.

Tổng Công ty Đầu tư phát triển Nhà và đô thị Nam Hà Nội (NHA) phát hành hơn 3,6 triệu cổ phiếu thưởng do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu. Tỷ lệ phát hành 15%. Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 36 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lấy trên BCTC kiểm toán năm 2020.

CTCP Phát triển đô thị công nghiệp số 2 (D2D) cho trả cổ tức đợt 2/2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 10/6/2021.

CTCP Kỹ nghệ Đô Thành (DTT) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 7%. Thời gian thanh toán 20/7/2021. Đồng thời công ty cũng chốt danh sách cổ đông tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tổng công ty May Hưng Yên (HUG) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 20%. Thời gian thanh toán 2/6/2021.

Tổng Công ty may 10 (M10) chi trả cổ ức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 12%. Thời gian thanh toán 23/6/2021.

CTCP Dược – Vật tư y tế Thanh Hóa (DTH – Đại chúng chưa niêm yết) chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền tỷ lệ 4%. Thời gian thanh toán 14/6/2021.

CTCP Logistics Cảng Đà Nẵng (DNL) chi trả cổ tức năm 2200 bằng tiền tỷ lệ 15%. Thời gian thanh toán 7/6/2021.

Thái Mạnh

Các tin khác
TRA: 21.5.2021, ngày GDKHQ trả cổ tức còn lại năm 2020 (1.000 đ/cp), lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản
Lịch chốt quyền nhận cổ tức bằng tiền của 15 doanh nghiệp
TRA: Nghị quyết HĐQT v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chi trả cổ tức còn lại năm 2020
Chiến lược xuôi chiều gió của Traphaco
Giá cổ phiếu tăng mạnh, doanh nghiệp dược làm ăn ra sao trong quý 1
Traphaco (TRA): Quý 1 lãi 55 tỷ đồng, tăng 35% so với cùng kỳ 2020
TRA: Quyết định của HĐQT v/v thành lập Tiểu Ban Ngoài đông dược
TRA: Thành lập Ban dự án tái cấu trúc hoạt động kinh doanh và Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng
CAG: CTCP Gentraco - CĐL đã bán 697.700 cp, không còn là CĐL từ 29.3.2021
TRA: Nghị quyết và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.