MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

THÔNG TIN CÔNG TY

Thứ 6, 23/04/2021, 01:15
TOW

 Công ty cổ phần Cấp nước Trà Nóc - Ô Môn (UpCOM)

Giá hiện tại: TOW 17.5 0(0) Biểu đồ GTGD và KLGD trong 1 tháng Thông tin tài chính Hồ sơ công ty GDCĐ lớn & CĐ nội bộ Facebook message
TOW: Sửa đổi, bổ sung QĐ xử phạt vi phạm hành chính về thuế

.
Upcom:

Theo HNX

Các tin khác
TOW: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế
TOW: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
TOW: Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành là 7.978.150 CP
TOW: Đã chào bán 2.659.350 cổ phiếu ra công chúng
TOW: Nghị quyết HĐQT thông qua kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng và sửa đổi điều lệ
TOW: Nghị quyết HĐQT v/v chào bán tiếp số cổ phần chưa phân phối hết và số cổ phần lẻ
TOW: 30.3.2021, ngày GDKHQ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
TOW: Ông Huỳnh Minh Trung - Giám đốc đăng ký mua 200.000 CP
TOW: Báo cáo quản trị công ty năm 2020
TOW: 21.1.2021, ngày GDKHQ bán ưu đãi (tỷ lệ 2:1)
(*) Lưu ý: Dữ liệu được tổng hợp từ các nguồn đáng tin cậy, có giá trị tham khảo với các nhà đầu tư.
Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm trước mọi rủi ro nào do sử dụng các dữ liệu này.